מעבדה לסימולציה בהנדסת תהליכים

סוג: אתר מלווה קורס

מוסד: טכניון

סביבת הפעלה:  moodle      http://moodle.technion.ac.il/course/view.php?id=13

simulationLaboratory2.png

תחום תוכן וקהל יעד: הנדסה כימית

רציונאל: המחלקה להנדסה כימית ערכה שינוי בדרך הלמידה ובפורמט פרויקט הגמר. אבני הבניין לפרויקט נלמדו בסמסטר השביעי והפרויקט בוצע במהלך הסמסטר השמיני. במקביל לפרקטיקה למדו הסטודנטים קורס תיאורטי בתיכון מפעלים. הפורמט השתנה לרצף של שלושה קורסים שנלמדים החל מהסמסטר השישי: מעבדה לסימולציה בהנדסת תהליכים, תיכון וניתוח תהליכים ותיכון מפעלים.  קורס זה הוא הראשון ומטרתו שימוש בסימולציות לתיכון תהליכים.

תאור: סימולציה תהליכית היא כלי חשוב בתהליך של תיכון. היא מאפשרת למתכנן לבדוק את הרעיונות של התיכון ע"י מודלים מדויקים של המאפיינים הכימיים והפיסיקליים של החומרים ופעילות היחידות המשתתפות בתהליך.

הקורס מונע ע"י חומרי מולטימדיה שמאפשרים לתלמידים להתקדם בקצב שלהם. חומרי המולטימדיה פותחו במשך שנים בשיתוף עם אוניברסיטת פנסילבניה וללא מימון ות"ת.

אתר הקורס כולל: חומרי למידה (סיכום חומר השיעור, מדריכים ומסמכים רלוונטיים אחרים), הפניה לחומרי מולטימדיה, תרגול אינטראקטיבי.

שימוש ברכיבים טכנולוגיים: סימולציות, תרגול מקוון, חומרי הקורס

יישום: תשס"ח- 83 סטודנטים