אנגלית

סוג: לומדה

מוסד: המכללה האקדמית תל-חי

סביבת הפעלה:  אינטרנט   http://th.telhai.ac.il/northernlights/

   englishTelHai.jpg

תחום תוכן: אנגלית

 וקהל יעד: סטודנטים עם יכולות נמוכות ובעלי צרכים מיוחדים

רציונאל: שימוש במולטימדיה להעמקת ההבנה של הלומדים את הנושאים הנלמדים בכיתה.

תאור: לומדה הכוללת 10 יחידות לימוד אנגלית משולבות מולטימדיה מותאמות לסטודנטים עם יכולות נמוכות ובעלי צרכים מיוחדים (רמת לימוד C ו-D). לכל יחידה שלושה מרכיבים:

1.      חזותי – שימוש באמצעים חזותיים לצורך חשיפה לאוצר המילים שקשור ביחידה ומבוא לנושא דקדוקי או מובנה.

2.      טקסטואלי – אפשרות שמיעת הטקסט. הטקסט הוכן בצורה כזו שיאפשר שיקוף של הרמה הנחוצה, יבליט את ההיבטים החשובים של הטקסט וישפר את מיומנות הקריאה לרמה המתאימה. תוך כדי קריאת הטקס משולבים סוגים שונים של שאלות אינטראקטיביות אשר גם עוזרות וגם מאתגרות, בצורה שהן משקפות את ההוראות שניתנו בכיתה בתוספת היתרון של יכולות המחשב לחזור ולבטא בבהירות את הרעיונות בהתאמה לצורך של כל לומד. כל זאת תוך משוב מתאים באנגלית ובעברית

3.      משימתי – פעילויות לצורך תרגול הנושאים שנלמדו ביחידת הלימוד (אוצר מילים, דקדוק) וסיכום היחידה.

שימוש ברכיבים טכנולוגיים: לומדה משולבת במולטימדיה.

יישום: כ- 70 סטודנטים