הערכת הקול הקורא השני של ות"ת לקידום יישומי טכנולוגיות למידה

(תקשוב ההוראה)

 

כמענה לקול-קורא 2, בוצעו 56 פרויקטים ב- 13 מוסדות שונים בתמיכת ות"ת.

 

מידע אודות הפרויקטים:

·               לפי מוסדות

·               לפי סוג פרויקט

·               לפי תחום תוכן