הערכת הקול הקורא השני של ות"ת לקידום יישומי טכנולוגיות למידה

(תקשוב ההוראה)

 

פרויקטים לפי סוגים:

סוג

תיאור

קורס מקוון מלא

קורס הנלמד מרחוק. ניתן לגשת לאתר הקורס מכל מחשב המחובר לאינטרנט ובכל זמן ולא נדרשת נוכחות פיזית במיקום מסוים. אתר הקורס כולל: הרצאות מוקלטות, תמיכת מרצה בקבוצות דיון וחומרי למידה רלבנטיים.

אתר מלווה קורס

אתר המכיל את חומרי הלמידה וחומרים רלבנטיים לקורס כתוספת לקורס המועבר פנים אל פנים בקמפוס.

מעבדה

התנסות במעבדה וירטואלית אשר מאפשרת הרחבת היקף החומר הנלמד והתנסות ללא הגבלת תדירות, מקום וזמן.

מעבדה – חקר מקרה

התבוננות בהתנהגות של אנשים במצבים שונים או בראיונות ללא הגבלת תדירות, מקום וזמן האירוע.

תרגול

סביבת למידה הכוללת תרגול אינטראקטיבי (תרגילים ומשובים). מאפשר לחסוך בחלק המעשי (שעות תרגול ובדיקת תרגילים) של הקורס.

מערכת

סביבה אינטרנטית המתמקדת בהיבט מסוים של ההוראה המתוקשבת, שניתן להשתמש בו בכל תחומי התוכן לפיתוח והפעלה של פעילויות אינטראקטיביות מתוקשבות.

לומדה

סביבת מתוקשבת ללימוד עצמי בתחום תוכן מוגדר הכוללת שיעורים ותרגול.

מאגר מידע

סביבה אינטרנטית המרכזת מידע בתחום תוכן.

 

 

 

קורס מקוון מלא

קורס/פרויקט

מוסד/ות

גרפיקה ממוחשבת

אוניברסיטת בן-גוריון

הכרת תוכנת Matlab

אוניברסיטת בן-גוריון

כלים לעבודת ידע

אוניברסיטת בן-גוריון, מכללת ספיר

מעבדת מיקרו מחשבים

אוניברסיטת בן-גוריון

מערכות בריאות בעולם

אוניברסיטת בן-גוריון

ניהול השיווק

אוניברסיטת תל-אביב, האוניברסיטה הפתוחה

סטטיסטיקה לכלכלנים ב'

אוניברסיטת תל-אביב

פיסיקה 1

אוניברסיטת בן-גוריון, מכללת סמי שמעון

פסיכולוגיה של השואה

אוניברסיטת בן-גוריון, האוניברסיטה הפתוחה

קרח, אש ומטר של ברזל - תמורות בהיסטוריה של כדור הארץ

אוניברסיטת בן-גוריון

חזרה

 

 

 

אתר מלווה קורס

קורס/פרויקט

מוסד/ות

אוריינות חזותית

מכון טכנולוגי חולון

אמנות קדמונית, עתיקה וקלאסית

אוניברסיטת בן-גוריון

אפידמיולוגיה מתקדמת

אוניברסיטת חיפה

היסטולוגיה

אוניברסיטת בן-גוריון

התנסות אמפירית בארגונומיה ובהנדסת אנוש

מכללת אריאל 

התרבות החזותית של ימי הביניים

אוניברסיטת בן-גוריון

חדו"א 1

מכללת אריאל 

חדו"א 1 מוגבר

שנקר

חדו"א 1, 2

אורט בראודה

חדו"א 2 מוגבר

שנקר

כימיה כללית ואנליטית

אורט בראודה

מבוא לתולדות האימפריה העוסמאנית

אוניברסיטת תל-אביב

מגמות וזרמים באמנות המודרנית והעכשווית

אוניברסיטת חיפה

מעבדה לסימולציה בהנדסת תהליכים

טכניון

מעגלים אלקטרוניים אנלוגיים

אוניברסיטת בן-גוריון

מערכות בריאות בעולם

אוניברסיטת חיפה

מערכת הבריאות בארץ

אוניברסיטת חיפה

משוואות דיפרנציאליות

מכללת אריאל 

מתמטיקה לכלכלנים

מכללת אריאל 

ניתוח ועיצוב תוכנה (מונחה עצמים)

אוניברסיטת בן-גוריון

סטטיסטיקה לפסיכולוגים

אוניברסיטת תל-אביב

פיסיקה 1

אורט בראודה

פיסיקה 2

אורט בראודה

פיסיקה 3

אורט בראודה

פסיכולוגיה ניסויית

אוניברסיטת בן-גוריון, מכללת אחוה

פסיכולוגיה פיסיולוגית א'  

אוניברסיטת תל-אביב

רגרסיה ותכנון ניסויים

אוניברסיטת בן-גוריון

תיכון וניתוח תהליכים מ'

טכניון

תיכון מפעלים מ'

טכניון

חזרה

 

 

 

תרגול

קורס/פרויקט

מוסד/ות

אנליזה מתקדמת

אוניברסיטת בן-גוריון

מבוא לביולוגיה של התא

אוניברסיטת תל-אביב

מבוא לגיאואינפורמטיקה ומבוא למערכות מידע גיאוגרפי - ממ"ג

אוניברסיטת בן-גוריון, אוניברסיטת תל-אביב

שיטות כמותיות

אוניברסיטת בן-גוריון

תוכנה 1

אוניברסיטת תל-אביב

חזרה

 

 

 

מעבדה

קורס/פרויקט

מוסד

 

 

 

 

מבוא למדעי הצמח – מעבדה באנטומיה של צמחים

אוניברסיטת תל-אביב

מעבדה לתכנון ויצור בעזרת מחשב

אוניברסיטת תל-אביב

חזרה

 

 

 

מעבדה – חקר מקרה

קורס/פרויקט

מוסד

הערכה ושיקום של כישורי נהיגה

אוניברסיטת תל-אביב

טכנולוגיה שיקומית

אוניברסיטת תל-אביב, מכון טכנולוגי חולון

 

 

 

 

קלרקשיפ ברפואת המשפחה

אוניברסיטת תל-אביב

 

 

חזרה

 

 

 

מערכת

קורס/פרויקט

מוסד

 

 

 

 

קושיה

אוניברסיטת חיפה

שיתופון

מכון טכנולוגי חולון

חזרה

 

 

 

לומדה

קורס/פרויקט

מוסד/ות

אנגלית

מכללת תל-חי

אוטומטים ושפות פורמאליות

מכון טכנולוגי חולון, האוניברסיטה הפתוחה

חזרה

 

 

 

מאגר מידע

קורס/פרויקט

מוסד

לקסיקון מולטימדיה ללימוד רב-תרבותיות בישראל

אוניברסיטת חיפה

 

 

 

 

חזרה