קול קורא II ליישומי טכנולוגיות למידה

ועדת התקשוב של ות"ת הכירה כבר בשלב מוקדם בחשיבות הרבה של קידום יישומי טכנולוגיות למידה במוסדות להשכלה גבוהה, ומשמשת מאז הכח המניע העיקרי בתחום הזה. הקול הקורא השני פורסם באוגוסט 2004. כמענה לו התקבלו הצעות ל-290 פרויקטים מ-25 מוסדות בארץ. מתוך 290 ההצעות זכו במימון 64.

 

עד סוף סמסטר ב' תשס"ז הסתיימו שלבי הפיתוח והפעלה ניסיונית במרבית הפרויקטים. מדגם מיצג של כ-25 פרויקטים הוצג בכנס השנתי החמישי של מיט"ל שהתקיים ב 27/6/07 במכון הטכנולוגי חולון.

 

 לרשימת הפרויקטים של קול קורא II 

 

הצלחות הקול הקורא הראשון והשני התבטאו בשלושה תחומים עיקריים:

 

א.      החדרת השימוש בטכנולוגיות למידה חדשניות למרבית המוסדות להשכלה גבוהה.

בעוד שלפני שנת 2000 הפעילות במרבית המוסדות להשכלה גבוהה (מלבד האוניברסיטה הפתוחה) התבטאה בביצוע מחקרים בודדים בתחום זה, בשנת 2007 קיימת פעילות ענפה ביותר. תיאור מפורט של הפעילות במוסדות חברי מיט"ל נמצא בנספח ב.

 

ב.      זיהוי הכוונים המבטיחים ביותר לשימוש בטכנולוגיות למידה חדשניות, והוכחת היתרונות של השימוש בטכנולוגיות אלה הלכה למעשה.

v      ניצול היכולת האור-קולית של המחשב בהוראה.

ישנם מקצועות רבים בהם האמרה "תמונה אחת שווה אלף מלים" תקפה ביותר. במקצועות כאלה מהווה המחשב את המדיום הטוב ביותר לשילוב תמונות, סרטים, קול וטקסט לצורך ההוראה. דוגמאות ניתן למצוא למשל בהצגת תנועה במרחב תלת מימדי בקורסי פיסיקה, או אפשרות להתבונן בהבעות פנים או שפת גוף של מטופל בקורס בפסיכולוגיה.

v      הוראת כישורים טכניים בקורסים מקוונים במלואם.

הניסיון עם קורסים שפותחו במסגרת הקול הקורא השני הראה שקורסים בהם נלמדים כישורים טכניים (כגון שימוש בתוכנות כמו Word, Excel וכו') יכולים להינתן ביעילות רבה ללא הוראה פרונטאלית כלל, בעבודה עצמית בלבד.

v      הוראה באמצעות מעבדות וסימולציה (מעבדה וירטואלית)

החלפת חלק מסוים מתרגול מעבדתי בסימולציות מאפשרת להקיף חומר יותר רחב בזמן המוקצב למעבדה, תוך חיסכון כספי ותוך מניעת סיכונים מיותרים.

v      למידה אינטראקטיבית בתרגול עצמי

במקצועות רבים (כמו מתמטיקה, למשל) התלמידים נדרשים לפתור בעיות בצורה עצמאית. תרגול עצמי באמצעות תרגילים עם היזון חוזר מידי לגבי נכונות הפתרון, הוכח כשיטת לימוד יעילה ביותר במקצועות אלה.

v      קידום ועידוד למידה תוך אינטראקציה חברתית

ישנם כלים מבוססי אינטרנט (כדוגמת Wiki) אשר יכולים לתמוך בפעילויות הדורשות אינטראקציה חברתיות  ומחייבות בניית ידע שיתופי של קבוצה או קורס. ישנם קורסים רבים (בעיקר בתחום מדעי הרוח והחברה) בהם כלים מסוג זה יכולים לשפר בצורה משמעותית את איכות הלמידה.

v      ניצול טכנולוגיות חדשות להעברה א-סנכרונית של הרצאות

ניצול כזה נמצא כמועיל ביותר עבור סטודנטים שנאלצו להעדר מההרצאה הפרונטאלית או שיש ברצונם לחזור על חומר לימוד קשה במיוחד. כך ניתן גם להעביר את הקורס בתקופת היעדרות המרצה.

 

ג.       שיפור שיטות הערכה ומתן משוב

מערכת האינטרנט מאפשר לתת לסטודנטים משוב בזמן אמת. בסיסי הנתונים באינטרנט מאפשרים למרצים לקבל משוב לגבי ביצוע מטלות של כל אחד מהסטודנטים בקורס בזמן אמת, ומאפשרים לסטודנטים לקבל משוב על ביצועיהם תוך מתן רמזים והנחיות באופן אוטומטי.  הדבר מקל מאד על יכולת המרצים להעריך את הסטודנטים ולזהות קשיים בתהליך הלמידה. במפגשים האישיים שבין המרצה לסטודנטים עומד לרשותם בסיס נתונים המתאר את ביצועי הסטודנט בכל המטלות השונות.