ניהול השיווק

פרויקט במסגרת קול קורא 2 לקידום יישומי טכנולוגיות למידה

 

האוניברסיטה הפתוחה

 

פיתוח אתר קורס בעיצוב יחודי השיתוף פעולה עם אונ' תל-אביב. פותחו 12 יחידות/מודולות. כל אחת מהיחידות כוללת את המרכיבים הבאים: טקסט מקורי (משולב היפרטקסט), מצגות, שאלות, הפניות למאמרים אקדמיים ולכתבות עיתונאיות, אירוע לפתרון, קטעי וידאו ומילון מונחים.