תיכון מפעלים מ'

פרויקט במסגרת קול קורא 2 לקידום יישומי טכנולוגיות למידה

 

טכניון

 

Students enrolled in this course will participate in the development of a process package, as an "employee" in an imaginary company, assigned to a section group. The course will simulate the main tasks of such an engineer, who will be given the opportunity to demonstrate management and leadership skills. The end result of the course will be a complete process package, developed by team work between the student-engineers of each company.