תיכון וניתוח תהליכים מ'

פרויקט במסגרת קול קורא 2 לקידום יישומי טכנולוגיות למידה

 

טכניון

 

This course integrates all of the engineering knowledge acquired over the last six semesters of study