חדו"א 1 מוגבר

פרויקט במסגרת קול קורא 2 לקידום יישומי טכנולוגיות למידה

שנקר 

עיצוב סביבת למידה הכוללת שקפים להרצאות, מטלות, שאלות לדיון.