מאגר תמונות להוראת אנטומיה של צמחים

פרויקט במסגרת קול קורא 2 לקידום יישומי טכנולוגיות למידה

 

עמרם אשל

המחלקה למדעי הצמח, אוניברסיטת תל-אביב

 

אנטומיה של צמחים הוא קורס יסוד בבוטניקה, אשר בעבר תפס חלק חשוב בתכנית הלימודים של תלמידי הביולוגיה בכל האוניברסיטאות. ללימוד מקצוע זה הוקדשו שעות מעבדה רבות בהן היו הסטודנטים בוחנים מתקנים מיקרוסקופיים ומציירים את חלקי הצמח הנצפים בכדי ללמוד לזהותם ולזכור אותם. בשנים האחרונות צומצמו שעות ההוראה של תחום זה. על מנת לפצות על החסר, פותח במסגרת הקול הקורא השני של ות"ת מאגר מידע ופעילויות ברשת בנושא אנטומיה של הצמח, שנועד לשמש כחומר עזר, הרחבה והכנה למעבדות המתקיימות בנושא. המאגר מכיל תמונות דיגיטאליות של מתקנים מיקרוסקופיים במספר רמות הגדלה, טקסט מלווה ומטלות. הוא מאפשר לימוד מעמיק לקראת ביצוע המעבדה בפועל וכחזרה על התכנים הנלמדים לקראת הבחינה הסופית בקורס. מרצים המלמדים אנטומיה של צמחים יכולים לבחור מתקנים מתוך המאגר בהתאם לצרכי ההוראה שלהם.

קיים מאגר דומה בארה"ב (The Virtual Slidebox) בתחום ההיסטולוגיה של גוף האדם המשמש בתי"ס לרפואה בכל העולם, אך אין מאגר מקביל בתחום האנטומיה של צמחים. ברשת האינטרנט יש אמנם הרבה תמונות שקשורות לאנטומיה של צמחים אך הן אינן ערוכות בצורה המתאימה ללימוד מסודר של נושאי הלימוד הבסיסיים. בדרך כלל לא מוצגת בברור מידת ההגדלה של התמונה וכל פריט מוצג בצילום בהגדלה יחידה. צורת ההסבר איננה אחידה וכמובן אין הסברים בעברית כלל. בבניית המאגר הנוכחי תוקנו מגרעות אלה והוא הותאם לתכני הלימוד העיקריים בתחום זה באוניברסיטאות בישראל.

בכדי לפתח את המאגר נבחרו מתקנים מיקרוסקופיים של אברי צמחים מתוך האוסף למטרות ההוראה במחלקה למדעי הצמח. נבחרו מתקנים של חתכים ביותר מעשרים צמחים של החלקים הווגטטיביים (עלים, גבעולים ושורשים) של צמחים חד-פסיגיים ודו-פסיגיים, חד-שנתיים ורב שנתיים. ממתקנים אלה צולמו 196 תמונות במיקרוסקופ אור בהגדלות מ-X4 עד X40. התצוגה של התמונות המאגר תוכנתה כך שתדמה את האפקט של החלפת עדשות במיקרוסקופ. לכל מתקן מיקרוסקופי נוסף טקסט בעברית ובאנגלית המסביר לסטודנט את החלקים הנצפים בתמונה, ומפנה את תשומת ליבו לפרטים חשובים. בדרך זו יכולים המשתמשים להקיש באופן ישיר מהצפייה בתמונות שבמאגר אל העבודה המעשית במעבדה.

התמונות וההסברים מרוכזים במאגר אשר משמש כמסד נתונים במעטפת HIGHLEARN המהווה כלי מרכזי לשילוב האינטרנט בהוראה האקדמית באוניברסיטת תל-אביב ובאוניברסיטאות נוספות. במעטפת הוגדר סוג חדש של פריט ידע בשם "מתקן מיקרוסקופי" ונקבעו לו המאפיינים הנחוצים. כמו כן, הוגדרו מילות חיפוש, המאפשרות איתור מתקנים במאגר בהתאם לסוגי תאים ורקמות שהם כוללים.

על בסיס התמונות וההסברים הקיימים במאגר ניתן ליצור משימות לימודיות מגוונות לסטודנטים כהכנה למעבדה (לצורך ביצוע יעיל יותר של המעבדה), כסיכום למעבדה (לשם סינתזה והעמקת הלמידה), וכהכנה לבחינה המסכמת. בכך בא לידי ביטוי הערך המוסף של רשת האינטרנט כבמה להצגת מידע, ככלי להסבר והדגמה וכאמצעי למשוב והערכה.

בנוסף לקישור המאגר לקורס הרלבנטי באוניברסיטת תל-אביב, הועבר העתק לשרת הפקולטה לחקלאות לשימוש ע"י מורים המלמדים שם את נושא האנטומיה של צמחים. אנו רואים חשיבות רבה בהרחבת השימוש במאגר למוסדות אקדמיים נוספים בכדי להגביר את התועלת המופקת ממנו, הן מבחינה כלכלית, והן מבחינה פדגוגית. הניסיון החלוצי לעניין מרצים נוספים בשילוב המאגר בקורסים שלהם מצביע על הצורך ליצור מנגנון בין-אוניברסיטאי לשיתוף בתכנים, ולחשוב על כלים ודרכים באמצעותם ניתן לעודד מרצים מאוניברסיטאות שונות לעשות שימוש אלה בחומרים של אלה.

The Virtual Slidebox. Virtual microscopy for education. http://www.path.uiowa.edu/virtualslidebox/