הערכה ושיקום של כישורי נהיגה

פרויקט במסגרת קול קורא 2 לקידום יישומי טכנולוגיות למידה

 

נאווה רצון ופנינה וייס

 בית הספר לריפוי בעיסוק, הפקולטה לרפואה, אוניברסיטת תל-אביב

 

הקורס "הערכה ושיקום של כישורי נהיגה" עוסק בתחום הארגונומיה בנהיגה, שהוא תחום חדש בריפוי בעיסוק. עובדים בתחום הריפוי בעיסוק נפגשים בבעיות הקשורות לבריאות בסביבת הנהיגה, אולם עד כה לא היה קורס אשר הקנה למרפאות בעיסוק כלים לאבחון ושיקום בתחום זה. זאת ועוד, כדי להקנות מיומנויות בתחום זה, יש צורך בהתנסות קלינית. התנסות כזו דורשת משאבים רבים, והזמינות למפגשים קליניים מוגבלת ביותר. עובדה זו הופכת את האתגר בהוראת שיקום נהיגה למורכב עוד יותר. כדי לקרב את העולם האקדמי לעולם הקליני בוצעו הפעולות הבאות:

הסרטת מצבי נהיגה של אנשים עם מוגבלויות: צולמו ארבעה סרטים באורך שעה כל אחד, המתארים מצבים ומקרים בסביבת הנהיגה. בסרטים נראים אנשים אשר עקב בעיות שונות מתקשים לחזור ולנהוג. בנוסף, נראים אנשים בתהליך שיקום המאפשר את חזרתם לנהיגה. צילום האנשים בעת ביצוע הנהיגה והראיון הקליני עמם מחדדים את הגורמים המשפיעים על הנהיגה, וממחישים את הנושאים הנלמדים. מהסרטים הופקו כ-20 סרטונים המשולבים בהוראת הקורס.

הקטעים שהוסרטו יוצרים מפגש עם אנשים אותנטיים בשלבי שיקום שונים הנעזרים בטכנולוגיות, מפגש הדורש משאבים אדירים של זמן וכוח אדם. לסרטונים יתרונות רבים נוספים: חשיפה למגוון רחב של מוגבלויות ומשמעותן לנהיגה; חיסכון בזמן ובמשאבים הכרוכים ביצירת מפגשים ישירים עם אנשים בעלי מוגבלויות; התמקדות בסיטואציות ספציפיות המותאמות להוראה; וביצוע למידה ועיבוד על הסיטואציה הנצפית.

שיחת וידאו עם מרכז לריפוי בעיסוק באוסטרליה: שיעור בקורס הוקדש ל-video conference עם מומחים בתחום שיקום נהיגה מהחוג לריפוי בעיסוק באוניברסיטת סידני באוסטרליה. מטרת המפגש הינה לאפשר לסטודנטים תקשורת ישירה עם אנשי מקצוע שמפעילים תוכנית להוראת שיקום נהיגה כבר מספר שנים.

התנסות אמפירית עם אנשים בעלי מוגבלות בתחום הנהיגה: בסיום הסמסטר התקיים יום מרוכז בנוכחות אנשים עם מוגבלויות, מהנדס וטכנאי המתמחים במציאת פתרונות ארגונומיים בנהיגה. בנוסף הגיעה חברה שהביאה מכוניות חדשניות המותאמות לנכים. הסטודנטים נפגשו עם המתנדבים שהגיעו, ראיינו אותם וניסו להציע פתרונות ארגונומיים לבעיות שהועלו. לאחר מכן קיבלו הסטודנטים משוב על הצעותיהם. היום המרוכז הוסרט גם הוא לצורך שימוש עתידי.

הערכת הקורס:

ההערכה בקורס בוצעה באמצעות שאלוני שביעות רצון. בתחילת הקורס הועבר שאלון שמטרתו לבדוק את הידע של הסטודנטיות בנושא שיקום נהיגה ואת ציפיותיהן. בסיום הקורס הועבר שאלון שהתמקד בשביעות הרצון מאמצעי ההוראה ששימשו בקורס.

משאלון הציפיות עולה שהסטודנטיות סבורות כי עיסוק בנושא שיקום נהיגה הינו חלק מתחום אחריותן. מאידך, הן חשות חסר בידע בכדי לבצע את תפקידן בתחום בצורה מקצועית.

משאלון הסיום עולה כי המחשת התכנים סייעה רבות ללמידה. הסרטונים, המפגש עם אנשים מוגבלים ושיחת הוידאו צוינו כתורמים רבות ללמידה. בנוסף, הסטודנטיות ציינו שהקורס שיפר במידה רבה את הידע שלהם בתחום. בהערותיהן העלו הסטודנטיות הצעות להרחבת השימוש בדוגמאות ובהמחשות מהעולם הקליני, בכדי להעשיר ולהעמיק את הלמידה האקדמית.

לסיכום, מההעברה הניסיונית של הקורס עולה צורך ברור בהכשרה להתמקצעות בתחום שיקום הנהיגה, ובריבוי דוגמאות קליניות, הן בצד האבחוני והן בצד הטיפולי-שיקומי. יש לפתח חומרי הוראה אשר יסייעו במעבר מהאקדמיה אל השדה. בקורס הנוכחי נעשה מאמץ ניכר בכיוון זה, המאפשר חיסכון כלכלי ניכר, ויוצר פוטנציאל פדגוגי ללמידה שבחלקו לא היה מתאפשר בדרך אחרת. בנוסף, רצוי לחשוב על דרכים נוספות להדגמה וללימוד של הנעשה בשדה הטיפולי.