קלרקשיפ ברפואת המשפחה

פרויקט במסגרת קול קורא 2 לקידום יישומי טכנולוגיות למידה

 

אביטל אהוד, רון ניסימוב, אודי בן אריה, יהודית רם

אוניברסיטת תל אביב

רקע

הקורס קלרקשיפ ברפואת המשפחה הינו התנסות בעבודה מעשית, שבמסגרתה מלווים הסטודנטים רופאי משפחה בעבודתם. קורס זה הינו בין הקורסים הראשונים שהופעלו ברשת במסגרת הפקולטה לרפואה. הפעלת הקורס ברשת מבוצעת ללא תקציב המיועד לכך. הלמידה המקוונת הפכה את הקורס לייחודי בפקולטה בגישתו לסטודנט ובתפיסתו את תהליך הלמידה, בכך שהוא מאפשר התנסות בחוויה הקלינית באמצעות למידה מקוונת. הקורס ייחודי בכלל, בשימוש שהוא עושה במשחקי תפקידים, פורומים, והפעלת הסטודנטים והמדריכים בפעילות אינטראקטיבית. כמו כן, הלמידה המקוונת נותנת מענה לפיזור הסטודנטים מבחינה גיאוגרפית בתקופת התנסותם. על סמך התנסותנו ודיווח של הסטודנטים, נראה שהסטודנטים עוברים בפעילות האינטראקטיבית חוויה לימודית שונה ומעשירה, המאפשרת להם להתמודד לראשונה עם הצורך להחליט ולקחת אחריות, צדדים בעבודתו של הרופא, בצורה שאליה לא נחשפו קודם.

מרכיבי התקשוב המתוכננים

במסגרת הקול הקורא ליישום טכנולוגית למידה, ביקשנו לפתח יחידות לימוד חדשות, אינטראקטיביות, המשלבות מקורות מידע טקסטואליים, קבוצות דיון וקטעי ווידאו המדמים את ההוויה בקליניקה של רופא המשפחה. ביחידות הלימוד מועלות דילמות בהם נתקל רופא המשפחה ומוצגות גישות שונות של התייחסות. בעזרת תוכנה הלומד בוחר את הגישה שבה היה נוהג, כרופא לו היה נתקל במצב זה. בבחירתו זו הוא משפיע על המשך ההתרחשות. בדרך זו, מתאפשר להציג ללומד גישות שונות של התייחסות ולהתנסות באפיון וטיפול בחולים שונים. יחידות לימוד אלו מהוות חלק ממערך הכנת הסטודנטים למבחן המסכם, שנעשה על ידי הצגת מקרים בידי רופאי משפחה.

התועלת שתצמח מפרויקט התקשוב

יחידות הלימוד האינטראקטיביות באתר האינטרנט יהוו כלי, המכשיר את הרופא העתידי לקבלת החלטות ולהתמודדות עם מחלות ומטופלים בעלי אישיות שונה. פיתוח מאגר מעין זה יאפשר לכל אחד מהסטודנטים הרבים להתנסות באופן אישי בתפקידים השונים ולקבל משוב, הן מחבריהם לקבוצה והן מן המרצים. כמו כן יוכלו חבריהם ללמוד מהתנסותם, היות שהכל מתועד באתר באופן אינטראקטיבי.

מהלך הפיתוח

בשלב ראשון הוצגו העקרונות המנחים בפני פורום של מדריכים במחלקה להוראת רפואת המשפחה שהיו שותפים בגיבוש מספר תרחישים שכיחים שבהם בחרנו להתמקד.

בשלב שני צירפנו את אודי בן אריה מהחוג לקולנוע באוניברסיטת תל אביב, במאי, בוגר תואר שני MFA (Master of Fine Art) בחוג לקולנוע ומורה בחוג שתחום ההתמחות שלו הוא מחקר סיפורים אינטראקטיביים. ביחד גיבשנו את מודל הפעילות האינטראקטיבית ואת אופן העבודה עם השחקנים. במודל זה נוכל להנחות את המשתתף בצעדיו הראשונים בתהליך קבלת ההחלטות בזמן טיפול בחולה. השימוש בשחקנים מאפשר להציג סיטואציות שבהן הרופא מתנהג באופן לא אידיאלי וללמד גם על דרך השלילה. כמו כן, ניתן להדגים את התהליכים הפנימיים שעוברים על החולה ועל הרופא ואת השפעתם על המהלך והאינטראקציה ביניהם. .

צוות המחשוב של האוניברסיטה סייע בהתאמת התוכנה לאינטראקציה המתוכננת. התוכנה יכולה לשמש לכל סימולציה של תהליך קבלת החלטות. המאפיין את התהליך: ככל שהסטודנטים מתקדמים בתהליך, הם מתפצלים לפורומים שונים וצופים בהמשך התרחיש באופן שונה, על פי הבחירה שבחרו. התאמת התוכנה דרשה משאבים מעבר למתוכנן, ולפיכך בשלב זה פותחה יחידת לימוד אחת המשמשת כדגם, בנושא הטיפול בחולה הסובל מתסמונת המעי הרגיז. לאחר השקעה ראשונית זו עלות עדכון היחידות והוספת יחידות נוספות תהיה נמוכה. כמו כן, לא יידרשו הוצאות שוטפות בהעברת החומר.