ניהול השיווק - פיתוח קורס מקוון בשיתוף פעולה בין אוניברסיטאי

 פרויקט במסגרת קול קורא 2 לקידום יישומי טכנולוגיות למידה

 

יעקב הורניק ויהודית רם

אוניברסיטת תל-אביב

רינת שאנן-סצ'י ואורלי בטלהיים

האוניברסיטה הפתוחה

 

קורס זה פותח בשיתוף פעולה בין אוניברסיטת תל-אביב והאוניברסיטה הפתוחה  בעקבות הקול הקורא של ות"ת ליישום טכנולוגיות למידה. הקורס נועד ללמידה מקוונת תוך שימוש בחומר מקוון כגון: קישורים למאגרי מידע, מאמרים מדעיים, עיתונות מקומית, תרגול מקוון, ראיונות וידאו עם בכירים בתחום השיווק וקישורים למערכות מידע שיווקיות (MIS). בקורס נלמדים מושגי יסוד המשמשים ככלי-ניתוח בניהול בכלל ובשיווק בפרט, מוקנים כלי ניתוח לקבלת החלטות בשיווק, נלמד חומר תיאורטי כתשתית להבנת תהליכים שיווקיים ומפותחת בקרב הלומדים גישה ביקורתית לתיאוריות הנלמדות תוך הדגשת קיומם של היבטים תיאורטיים מתחרים. הקורס מזמן שימוש רב בחומרים ויזואליים, מאמרי העשרה עדכניים ואירועים שנמצאים לשימוש על רשת האינטרנט.

פיתוח התוכן והאתר נעשו בסמסטר א' תשס"ו. תחילה התמקדנו באפיון המבנה התוכני של הקורס ובמקביל תוכנן מבנה האתר ואופן הצגת התכנים. זאת, תוך שיתוף הפעולה בין מומחי התוכן, מומחי טכנולוגיות למידה ומעצבים גרפיים משתי האוניברסיטאות. פותחו שתים-עשרה מודולות שמטרתן להרחיב ולעדכן את ספר הלימוד ובכללם נושאים שקשורים לשיווק באינטרנט והמתאימים במיוחד ללימוד מקוון. בכל אחת מהמודולות שולבו המרכיבים הבאים: טקסט מקורי (הרחבות לספר הלימוד), מצגות PowerPoint , שאלות חשיבה, הפניות לאתרים בנושא, הפניות למאמרים אקדמיים ולכתבות עיתונאיות, אירועים לפיתרון, קטעי וידאו ומילון מונחים. בנוסף, מופיעים באתר אזורים כלליים הכוללים הנחיות ללומד ולפתרון אירועים, כלים יישומיים מתחום השיווק ועוד.

בסמסטר ב' הועבר הקורס במסגרת ניסויית ל-160 סטודנטים מאוניברסיטת תל אביב ו-30 סטודנטים מהאוניברסיטה הפתוחה הלומדים לתואר שני. הפיילוט התבצע באתר שהוקם בסביבת הלמידה "אופוס", ובמסגרתו התארחו הסטודנטים של אוניברסיטת תל-אביב באתר האוניברסיטה הפתוחה. בקיץ בוצעו תיקונים והקורס הוסב גם לסביבת HIGHLEARN של אוניברסיטת תל-אביב.

באוניברסיטת תל-אביב הוגדר הקורס כחובה (ללא אפשרות לקורס מקביל פרונטאלי). מרבית הלמידה התבצעה באמצעות אתר הקורס ובנוסף נערכו שלוש הרצאות אורח של אישים מרכזיים במשק ושלוש הרצאות של מרצה הקורס. במהלך הקורס עמדה לרשות הסטודנטים עוזרת הוראה אשר ענתה לשאלותיהם. הציון הסופי הורכב מהגשה של ארבעה ניתוחי אירוע בקבוצות וממבחן מסכם מקוון שנערך במעבדת המחשבים בקמפוס. לסטודנטים הובטחו עשר נקודות בונוס על מילוי ארבעה שאלוני משוב, שהתמקדו בציפיותיהם ובחוויות הלמידה שלהם. הממצאים המרכזיים שעלו:

1.      סטודנטים רבים נהנו מן ההזדמנות להתנסות בצורת הלימוד החדשנית, וחלקו שבחים לניסיון ולכוונה הטובה של סגל הקורס. הסטודנטים ציינו כי יחידות הלימוד באתר מסודרות וברורות, האתר ידידותי למשתמש והניווט בין חומרי הלימוד נוח. הסטודנטים ציינו כי חשו שצוות הקורס מנסה לסייע להם, ומתייחס בצורה נאותה לפניותיהם. עם זאת, מתגובותיהם עולה הצורך בתמיכה ובהכוונה לצורך מיקוד הלמידה. בנוסף, ציינו הסטודנטים את הצורך ביצירת מחויבות מובנית מצדם ללמידה שוטפת, כדי למנוע מצב שבו הקורס על תכניו ילמד רק לקראת הבחינה. מרביתם חסרי ניסיון בלמידה מקוונת.

2.      שילוב הרצאות האורח בקורס זכה לשבחים מצד הסטודנטים, אך מדבריהם עולה שיש להקפיד על אינטגרציה בין ההרצאות לבין חומר הלימודים בקורס, וכן לבחון כיצד לשלב הרצאות אלו מבחינת לוח-הזמנים.

3.      קרוב למחצית מהסטודנטים סברו שהפורמט המשלב מספר הרצאות עם למידה עצמית עדיף בעיניהם. קרוב למחצית מהסטודנטים הביעו העדפה לקורס פרונטאלי רגיל, ורק 10% מהסטודנטים הביעו העדפה לקורס מקוון במלואו.

4.      המערכת הממוחשבת תמכה בצורה טובה בביצוע המבחן המקוון, והסטודנטים נהנו מגמישות בבחירת זמן הבחינה המתאים להם. עם זאת, יש להבטיח את התאמת המבחן לתכנים ולאופי ההוראה בקורס.

לממצאים אלו חשיבות נוכח העובדה ש-4,000 סטודנטים לומדים את הקורס "ניהול השיווק" מדי שנה ברחבי הארץ. נראה כי ניתן יהיה להציע לעשות שימוש בתכני הקורס בהוראה מקוונת במוסדות נוספים בהם נלמד הקורס.

באוניברסיטה הפתוחה האתר הוגדר לצורך העשרה בלבד. 30 סטודנטים קיבלו הנחיות לקריאה מודרכת של תכנים ואירועים שחלקם נדונו גם במפגשי ההנחיה של קבוצה זו. לצערנו, רק תשעה סטודנטים השיבו לשאלון ובבדיקה נוספת הסתבר שרק שלושה מן המשיבים נכנסו לאתר. לאור זאת לא יכולנו לבסס את ההערכה על השאלונים והסתפקנו בהערכת נתוני הכניסות. מסתבר כי רק שמונה מכלל הסטודנטים בקרו באתר וגם זאת מספר פעמים מועט. נראה כי הסיבה העיקרית לכך היא העובדה שהחומרים באתר לא הוגדרו כחובה בקורס.