קורס: מבוא לביולוגיה של התא

פרויקט במסגרת קול קורא 2 לקידום יישומי טכנולוגיות למידה

 

במסגרת הפרויקט נוספו מרכיבים חדשים, מתוך כוונה לענות על הבעיות המיוחדות של הקורס ועל צרכי הסטודנטים. אתר הקורס כולל: מאגר שאלונים לבחינה עצמית, מצגות לשיעורים ולתרגילים, קבוצות דיון והרצאות מצולמות.