קורס: תוכנה 1

פרויקט במסגרת קול קורא 2 לקידום יישומי טכנולוגיות למידה

 

מערכת להגשת תרגילי תיכנות, שפותחה במסגרת הקורס והיא מאפשרת:

-          העלאה של תרגילים ע"י הסטודנטים ישירות מסביבת הפיתוח שבה הם פותרים את התרגיל.

-          מעקב אחר ההגשות ע"י סגל הקורס.

-          בדיקה נוחה של תרגילים ע"י הבודקים.

-          יצירת מנגנון שמאפשר משוב פרטני בגוף הקובץ.

-          מנגנון ערעור על ציון התרגיל.

-          ניהול קבצי התרגיל במערכת ההגשת התרגילים לפני מועד ההגשה באופן שמאפשר ניידות בין מחשבים.

בנוסף פותחו חומרי הוראה חדשים וחומרים ללימוד עצמי של סביבת הפיתוח.