קורס: מבוא לביולוגיה של התא

פרויקט במסגרת קול קורא 2 לקידום יישומי טכנולוגיות למידה

 

ריקרדו טרש

החוג לפסיכולוגיה אוניברסיטת תל אביב

אחראים על הפרויקט: תום שיינברג ורני אבנד

 

בשנים האחרונות פותח בהדרגה אתר האינטרנט לקורס "סטטיסטיקה לפסיכולוגים". בתמיכת ות"ת ב' וכחלק מפיתוח הקורס "סטטיסטיקה לכלכלנים" שודרג האתר ונוספו מרכיבים חדשים, עד כי כיום מהווה האתר סביבת למידה כוללת המנצלת את יתרונות הטכנולוגיה לשיפור איכות ההוראה.

באתר כלולים האלמנטים הבאים:

מצגות הקורס:  אתר הקורס כולל מצגות מורחבות, מתובלות בגרפיקה ובהומור, לכל אחד משיעורי הקורס הניתנות להדפסה לקראת השיעור.

מטלות ממוחשבות: על כל סטודנט לפתור בהצלחה מטלה במהלך השבוע שלאחר כל שיעור. כל מטלה מורכבת ממספר שאלות מרובות-ברירה הנבחרות באקראי מתוך מאגר שאלות ממוחשב שפותח ע"י צוות הקורס בשנים האחרונות. לצורך כתיבת השאלות עברו המתרגלים סדנאות במרכז לקידום ההוראה, ומאגר השאלות כולל כיום למעלה מ-300 שאלות. המטלות נבדקות באופן אוטומטי.

שיעורים מצולמים: הרצאות הקורס בשנת תשס"ה צולמו ונערכו בתוכנות Microsoft Encoder ו- Producer לצפייה דרך האינטרנט.

מילון מושגים: לכל אחד מהנושאים הנלמדים בקורס פותח מילון הכולל מושגים, הסברים ושרטוטים רלבנטיים לנושא הנלמד.

כלים טכנולוגים: בנוסף לידע התיאורטי הנרכש בקורס, אנו כוללים עבודה עם תוכנת Excel כחלק אינטגראלי מהקורס, בשילוב הסברים מפורטים על שימוש בתוכנה לצרכים סטטיסטיים ויישום הנושאים הנלמדים.

אתרים חיצוניים וסימולציות: אתר הקורס עושה שימוש בידע קיים הזמין ברשת בצורת הפניות לאתרים חיצוניים. חלק מהאתרים כולל סימולציות, המציעות המחשה גראפית של מושגים סטטיסטיים.

קבוצת דיון: בקורס נעשה שימוש בכלי הפורומים של החוג לפסיכולוגיה. הפורום מאפשר תקשורת ממוחשבת תמידית בין המרצה והמתרגלים לבין הסטודנטים, וכן בינם לבין עצמם. הפורום מהווה פלטפורמה זמינה ביותר לסטודנטים לשאילת שאלות וקבלת מענה, ומרחיב את האינטראקציה עם סגל הקורס.

מאגר שאלות נפוצות: נדבך זה מהווה שימוש חכם וחסכוני בידע שנצבר בקבוצות הדיון. צוות הקורס יצר מאגר של שאלות נפוצות ותשובות מלאות ומפורטות שהופיעו בקבוצות הדיון בשנים האחרונות.

מאגר מבחנים ותרגילים לדוגמא: כדי לתת לסטודנטים את מרב האמצעים להתמודד עם תכני הקורס, מוצגים באתר הקורס מבחנים לדוגמא מהשנים האחרונות פתורים במלואם ב- Equation Editor עם הסברים מפורטים, וכן כ-10 תרגילים פתורים במלואם באותו אופן בכל נושא.

מאגר שאלות התרגולים: מאגר שאלות הנלמדות ונפתרות במסגרת כל תרגול. הצגת השאלות באתר הקורס נועדה לאפשר לסטודנטים להדפיס את השאלות מראש, לנסות לפתור אותן, ולבוא מוכנים לתרגול. כמו-כן האפשרות להדפסת השאלות חוסכת זמן בתרגול ועוזרת להבנייתו עם מסגרת ותכנון ידוע של העומד להתבצע בכל שבוע.

הקורס המקוון: במסגרת פרויקט ות"ת ב' אורגנו כל תכני אתר הקורס במתכונת חדשה, המכונה "הקורס המקוון". "הקורס המקוון" מתבסס על המצגות בקורס אשר הורחבו בצורה ניכרת והוסבו לפורמט אינטרנטי. בכך אנו תומכים בצורת למידה הדומה יותר לגלישה הטבעית באינטרנט, ומאפשרת נגישות טובה יותר של הסטודנטים לכלל התכנים בקורס.

הערכת אתר הקורס:

רמת פעילות הסטודנטים במהלך הסמסטר: הסטודנטים עשו שימוש נרחב באתר הקורס לצורך הלמידה. בשנת תשס"ו הוצגו באתר הקורס למעלה מ- 170 פריטי תוכן, אשר נצפו 90,880 פעמים. בממוצע צפה כל סטודנט בכל אחד מפריטי התוכן בקורס 2.5 פעמים.

סקר רמת ההוראה: הסטודנטים התייחסו למרכיבי האתר השונים ושבחו את תרומתם ללמידה. כך לדוגמא: "צוות הקורס פשוט בדק ומצא את כל מה שיכול לשפר את הלמידה: מצגות, מטלות, תרגילים נוספים, אתר, פורום, מבחן אמצע. אחד הקורסים הבודדים שעשו שימוש בכל כלי העזר שניתן"

השתתפות בקבוצות דיון: בשנת תשס"ז בסמסטר א' לבדו הועלו לפורום הקורס כ-600 נושאים, ולמעלה מ- 3,100 הודעות.