פסיכולוגיה פיסיולוגית א

פרויקט במסגרת קול קורא 2 לקידום יישומי טכנולוגיות למידה

 

אתר קורס הכולל: מאגר שאלונים להערכה עצמית עבור כל אחד מנושאי הקורס, מאגר שאלות נפוצות, חומרי עזר והעשרה, שעת קבלה וירטואלית, צילומי שיעורים ומצגות.