טכנולוגיה שיקומית

פרויקט במסגרת קול קורא 2 לקידום יישומי טכנולוגיות למידה

 

פיתוח ויישום מאגר מידע מתוקשב של תיאורי מקרה מצולמים המדגימים פתרונות טכנולוגיים לבעיות תפקודיות של אנשים עם נכויות שונות. התוצרים מיועדים לשמש כסביבת הוראה ולמידה לקורסים שונים בתחום מקצועות הבריאות, טכנולוגיה השיקומית ועיצוב. שימוש בתיאורי מקרה מתאים במיוחד להוראת הטכנולוגיה השיקומית. תיאורי מקרה מצולמים מביאים ללומדים תמונה אמינה, עשירה ובלתי אמצעית על הנעשה במציאות. שימוש בטכנולוגיית התקשוב ושילובה עם מדיום הצילום מאפשרת אחסון של מידע מצולם רב ושליפתו בצרופים שונים המותאמים לצרכים הפדגוגיים של כל נושא נלמד במגוון רב של תחומי תוכן.