מבוא למדעי הצמח

פרויקט במסגרת קול קורא 2 לקידום יישומי טכנולוגיות למידה

 

מאגר מידע ופעילויות ברשת בנושא אנטומיה של הצמח, שנועד לשמש כחומר עזר, הרחבה והכנה למעבדות המתקיימות בנושא. המאגר מכיל תמונות דיגיטאליות של מתקנים מיקרוסקופיים במספר רמות הגדלה, טקסט מלווה ומטלות.

עריכה בצורה המתאימה ללימוד מסודר של נושאי הלימוד הבסיסיים. הצגת הפריטים במידות הגדלה שונות. הסברים בעברית והתאמה לתכני הלימוד העיקריים בתחום זה באוניברסיטאות בישראל.

על בסיס התמונות וההסברים הקיימים במאגר ניתן ליצור משימות לימודיות מגוונות לסטודנטים כהכנה למעבדה (לצורך ביצוע יעיל יותר של המעבדה), כסיכום למעבדה (לשם סינתזה והעמקת הלמידה), וכהכנה לבחינה המסכמת.