סטטיסטיקה לכלכלנים ב'

פרויקט במסגרת קול קורא 2 לקידום יישומי טכנולוגיות למידה

 

המטרה המרכזית הייתה להרחיב את אפשרויות ההוראה והלמידה בקורסים רבי משתתפים תוך ניצול יעיל של הטכנולוגיה.

הקורס נבנה סביב ארבעה רכיבי הוראה ולמידה מרכזיים: רכיבים תוכניים (להקניית הידע והבנייתו, תוך שימוש במידע ויזואלי), רכיבים ניהוליים (לניהול וארגון הלמידה), רכיבים תקשורתיים (לתמיכה שוטפת, רפקלסיה, ולהבניית ידע משותף), ורכיבים להערכה עצמית של הלומד (לצורך מיקוד קשיים ותחושת שליטה בחומר הנלמד). השימוש בכל אלו בא ליצור סביבה התומכת בהבניית הידע אצל הלומד העצמאי המקוון, החל משלב רכישת המושגים הסטטיסטיים הבסיסיים ועד שלב היישום ופתרון הבעיות באופן עצמאי. הקורס נבנה באופן שניתן יהיה לעשות שימוש בכולו או ברכיבים ממנו בקורסים דומים.