מיט"ל הרואה עצמה כגוף מרכזי בתחום טכנולוגיות הלמידה בהשכלה הגבוהה, מייחסת חשיבות רבה בקידום המחקר בתחום הלמידה המתוקשבת וביצירת גוף ידע משותף המעודד מחקר ופיתוח. כמו כן, מייחסת חשיבות רבה ליישום השימוש בטכנולוגיות הלמידה בצורה יעילה ומותאמת למערכת ההשכלה הגבוהה בישראל. כחלק מרכזי בעשייה, מממנת מיט"ל קול קורא מחקרי מקורי ואיכותי בתחום הלמידה המתוקשבת האקדמית, עבור חוקרים ממוסדות אקדמיים החברים במיט"ל. מטרת הקרן הינה להעמיק באמצעות מחקר אמפירי את הידע הקיים בתחום שילוב טכנולוגיות למידה בתהליכי הוראה ולמידה במערכת ההשכלה הגבוהה.

כאמור, הקרן מממנת מחקרים המתבצעים במוסדות החברים במיט"ל.

  • לרשימת מחקרי הקרן וארכיון הקולות הקוראים
  • קול קורא – קרן מיט"ל