קהילה מיט"ל

 

פעילות מיט"ל כגוף המרכז את עולם התוכן של טכנולוגיות הלמידה במגזר האקדמי, מייצרת עשייה במגוון תחומים ומשתלבת בפעילות המוסדות לקידום הלמידה. בנוסף למרכז המחקר והידע המוצע ומונגש לחברי הקהילה, אמונה מיט"ל על פעילויות מגוונות, כגון: