המרכז לקידום הלמידה וההוראה סייע למרצים לקדם ולשפר את הוראתם, להתמודד עם גישות הוראה חדשות, לגוון ולהעשיר את ההוראה שלהם ולהפוך את הלמידה ליעילה ומאתגרת.

פרוייקטים מובילים טכנולוגיים
צילום ועריכה של קורסים, פיתוח MOOCs , תמיכה במערכת Moodle , סיוע בפתוח קורסים היברידיים וקורסים מקוונים במלואם, סריקת מבחנים והפקת דוחות

טכנולוגיות בשימוש המוסד
Clickers, Panopto, Moodle, TestPerfector

תמונה (שתייצג את המוסד/ מרכז התמיכה)
אעביר תמונה עד ה4/4/17

תדמית (העוסק בתחום הלמידה המתוקשבת
לא קיים