מיט"ל המהווה מרכז הידע לתחום טכנולוגיות הלמידה באקדמיה, מובילה מגוון פעילויות: מפגשים וימי עיון, סדנאות מקצועיות, הפעלת קרן מחקר למחקרים בתחום, השתתפות בפרויקטים לאומיים ובינלאומיים לקידום הנושא וקיום כנס מיט"ל השנתי, המרכז ומציג את ליבת העשייה והחידושים בתחום טכנולוגיות הלמידה.