מפגשים, ימי עיון וסדנאות

מיט"ל רואה עצמה כגוף ידע בין מוסדי המקדיש חלק ניכר מפעילותו למען שיפור הידע והשימוש בטכנולוגיות למידה בקרב חברי הקהילה. אי לכך, מקיימת מיט"ל ימי עיון, מפגשים וסדנאות בעבור חברי הקהילה לאורך כל השנה. המפגשים עוסקים בנושאים מהותיים ועדכניים לעוסקים במלאכת הלמידה המתוקשבת וחלק ניכר מתכנית המפגשים וימי עיון נקבע לאור הדרישות העולות מהשטח ע"י חברי קהילת מיט"ל.