Contact

  מלא את הטופס הבא כדי ליצור איתנו קשר

  אנו מגיבים לכל השאלות תוך 2 ימי עסקים.

  הצטרפות למיט"ל

  מוסדות להשכלה גבוהה בישראל (מכללות), המוכרים ע"י המועצה להשכלה גבוהה, מוזמנים להצטרף למיט"ל כחברים.

  חברי מיט"ל יוכלו ליהנות מפעילויות ושירותים שונים כגון:

  • השתתפות בימי עיון וסדנאות בנושאים הקשורים לטכנולוגיות למידה. ימי העיון מיועדים למרכזי התמיכה של המוסדות השונים ולאנשי סגל המתעניינים הנושא
  • התנסות בפלטפורמת Moodle, שהינה כלי לניהול קורסים ברשת. הפלטפורמה מותקנת על שרת מרכזי של מיטל
  • התנסות בפלטפורמת HighLearn, שהינה כלי לניהול קורסים על גבי האינטרנט (התומכת בעברית). הפלטפורמה מותקנת על שרת מרכזי של מיט"ל

  התנסות בפלטפורמה למערכת למידה מרחוק סינכרונית (אינטרוויז

  • זכאות להגיש בקשות לקבלת מלגה מקרן המחקר של מיט"ל, שמטרתה לעודד מחקר מקורי ואיכותי בתחום הלמידה האקדמית באמצעות האינטרנט
  • זכאות להגיש בקשות לקרן הטכנולוגיות של מיט"ל, שמטרתה לעודד פיתוח של כלים טכנולוגים ללמידה מתוקשבת
  • זכאות לרכוש מוצרים רלוונטיים בתעריפים שיסוכמו בין מחב"א/מיט"ל לבין הספקים

  החברות במיט"ל כרוכה בתשלום של דמי חברות שנתיים, בסך של 15,000 ש"ח למכללה, 30,000 ש"ח לאוניברסיטה.