פעילות

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor.

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing.

קהילה

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor.

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing.

טכנולוגיות למידה

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor.

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing.

Upcoming Events

Our Upcoming Seminars/Events Dont Miss Out!

מפגש קהילת מפתחי Moodle מרץ 2023

תוכן המפגש: נציגי האוניברסיטה הפתוחה (ליאור ואורי) יציגו פיתוחים שלהם. נציגים ...

10:00-11:30
28-03-2023
מפגש מקוון

להרשמה
MOODLE 4.1

מפגש קהילת מפתחי Moodle

תוכן המפגש: במהלך המפגש יוצגו נושאי פיתוח מגוונים המתייחסים לגרסת מוודל 4.1 אשר ...

11:00-14:00
07-02-2023
מפגש מקוון

להרשמה
MOODLE 4.1

08:45-14:00
03-05-2023
מכללת סמינר הקיבוצים

להרשמה

10:00-12:30
28-12-2022
מפגש מקוון

להרשמה

10:00-12:00
26-03-2023
מקוון

להרשמה