יצירת אינטראקציות בכיתה באמצעות Kahoot

Kahoot הוא כלי לימוד אינטראקטיבי המשלב מישחוק בהוראה סינכרונית. הכלי מאפשר ליצור שאלות מסוגים שונים: רב ברירה, שאלות פתוחות, מפות חשיבה, סקרים. ההשתתפות נעשית על ידי התחברות לקוד המשחק באמצעות הטלפון הנייד או דרך המחשב. בסיום הפעילות אפשר לצפות בדוחות סטטיסטיים המאפשרים לקבוע את רמת התלמידים.