מחווני הערכה בשילוב בינה מלאכותית

משוב אפקטיבי הוא מרכיב מכריע בתהליך הלמידה ומשתלב לאורך מסלול הלמידה:  בהערכה מעצבת ומתמשכת המזהה אזורי קושי, ובהערכה מסכמת בתום תקופת הלמידה.

מטלות מורכבות מצריכות מהסטודנטים.ות מיומנויות חשיבה וביצוע, ואין לגביהן תשובה חד משמעית.

כדי לבצע הערכה מהימנה, עלינו לבנות מחווני הערכה מדויקים ומפורטים אשר יצביעו ככל האפשר על רמת הביצוע של הלומד.ת.

איך נסתייע בצ'טבוט לכתיבת מחוונים אובייקטיביים בצורה קלה ויעילה יותר?

במפגש נכיר עקרונות לכתיבה של מחווני הערכה מהימנים ותקפים ונתנסה ביצירת מחוונים למשימות שונות.

מנחה:

ד"ר חני שלטון – עוסקת בתחום הערכה כשלושים שנה. כיום, מרכזת שני קורסים בהערכה בחינוך באוניברסיטה הפתוחה (בסביבה דיגיטלית). בעבר, ניהלה את תחום הערכה מעצבת בראמ"ה ועסקה בפיתוח כלי הערכה פנימיים במשרד החינוך. 

מצגת המפגש:

קישור למצגת