אירועים קרובים

10:00-13:30
12-09-2023
מפגש מקוון

להרשמה

09:30 - 16:00
09-08-2023
מרכז נתן דרהי למחקר וחדשנות, חדר 365 קומה 3, קמפוס בצלאל החדש ע״ש ג'ק, ג'וזף ומורטון מנדל — רח' זמורה 1, ירושלים.

להרשמה

מפגש קהילת מפתחי Moodle – אוגוסט 2023

תוכן המפגש במהלך המפגש יוצגו נושאי פיתוח מגוונים המתייחסים לגרסת מוודל 4.1 אשר ...

10:00-14:00
01-08-2023
מפגש מקוון

להרשמה
MOODLE 4.1

השקת מערכת מוודל Moodle 4.2

תוכן המפגש: הצגת גרסה 4.2 החדשה של מערכת Moodle, סקירת תכונות חדשות ושיפורים, בחינת ...

10:00-12:00
23-05-2023
מפגש מקוון

להרשמה

מפגש קהילת מפתחי Moodle מרץ 2023

תוכן המפגש: נציגי האוניברסיטה הפתוחה (ליאור ואורי) יציגו פיתוחים שלהם. נציגים ...

10:00-11:30
28-03-2023
מפגש מקוון

להרשמה
MOODLE 4.1

מפגש קהילת מפתחי Moodle

תוכן המפגש: במהלך המפגש יוצגו נושאי פיתוח מגוונים המתייחסים לגרסת מוודל 4.1 אשר ...

11:00-14:00
07-02-2023
מפגש מקוון

להרשמה
MOODLE 4.1

08:45-14:00
03-05-2023
מכללת סמינר הקיבוצים

להרשמה

מוסדות חברים