הפקת קורסים מקוונים

פעילות הקבוצה מתמקדת במתודולוגיות הפדגוגיות והטכנולוגיות לפיתוח קורסים מקוונים. בעידן בו המגמה ההולכת וגוברת היא פיתוח קורסים מקוונים ומקוונים במלואם מטעם מוסדות ההשכלה הגבוהה. הקבוצה מתעדכנת בשיטות החדשות לפיתוח למידה מקוונת ובפיתוח תו תקן וקווים מנחים להקמת קורס מקוון.