פרוייקטים

מיט"ל מובילה ומשתתפת במגוון פרוייקטים. פרויקט מרכזי הינו פרויקט מאו"ר בו הקימה מיט"ל בשיתוף פעולה עם איגוד האינטרנט הישראלי ומשרד החינוך מאגר ישראלי של אובייקטי למידה ברשת. המאגר הוקם בשיתוף עם MERLOT (מאגר אמריקני מוביל של מטה-דטה לאובייקטי למידה). פרויקט נוסף הינו גיבוש תקן הישראקור, גיבוש הסטנדרט הישראלי לאפיון אובייקטי למידה (ISRACore) שנעשה ע"י קבוצות עבודה של נציגי הגופים הפועלים בתחום בארץ (אקדמיה, חינוך, תעשייה וספקי תוכן).

למיט"ל גם פעילות ענפה במישור הבינלאומי: