אודות מיט"ל

מיט"ל – מרכז ידע טכנולוגיות למידה (יחידת משנה של מחב"א), הינה יחידה בין מוסדית הפועלת לקידום השימוש בטכנולוגיות הוראה ולמידה בקרב מוסדות להשכלה הגבוהה בישראל (אוניברסיטאות ומכללות אקדמאיות). כיום, בנוסף לתשעת האוניברסיטאות, חברות במיט"ל כ-25 מכללות מובילות.

21

כנסים

34

מוסדות חברים

14

פרויקטים בינלאומיים

6

קבוצות עבודה

הקידמה הטכנולוגית ונגישות המידע הדיגיטלי, מובילים את נושא שילוב הטכנולוגיות בלמידה לקדמת הבמה. מיט"ל מהווה, בין היתר, פורום בין-מוסדי לקידום משותף של הנושא באקדמיה, תוך התחשבות בצרכים הפדגוגיים. מיט"ל פועלת מול גופים לאומיים ומקיימת קשרים מול מוסדות וארגונים בין לאומיים הפועלים בתחום. הפעילות הענפה  של מיט"ל בנושאי טכנולוגיה, פדגוגיה, חידושים ומגמות בעולם, הנגשה, היבטים משפטיים וזכויות יוצרים, תמיכה והדרכה, מחקר ועוד – מביאה לקידום משמעותי של השימוש בטכנולוגיות למידה במסגרות ההשכלה הגבוהה השונות.

קהילת מיט"ל, המורכבת מהמוסדות החברים במיט"ל, מקיימת עשייה מגוונת בתחום. מיט"ל מנהלת קבוצות דיון ושולחנות עגולים בתחומים פדגוגיים וטכנולוגיים, בוחנת טכנולוגיות למידה חדשות, ומציעה שירותי תשתיות מרכזיים למוסדות. בנוסף, מיט"ל מפעילה סל טכנולוגיות המציע לחברים מגוון כלים ופתרונות טכנולוגים לשימוש המוסדות בעלויות קונסורציום מוזלות.

מיט"ל חרטה על דיגלה לפעול במשותף לשיפור הקשר בין הוראה, למידה וטכנולוגיה, להוות גוף המרכז את מיטב המומחים במערכת ההשכלה הגבוהה, במטרה לקדם הוראה אקדמית טכנולוגית איכותית.

מיט"ל פעולות בשלושה תחומים מרכזיים

פעילות

מיט"ל מרכזת ומובילה מגוון פעילויות בארץ ובעולם לתמיכה במוסדות: ימי עיון ומפגשים בנושאים חדשניים ורלונטיים סדנאות מקצועיות בתחומי הלמידה המתוקשבת כנס מיט"ל השנתי – כנס ארצי ללמידה מתוקשבת קרן המחקר של מיט"ל לעידוד חקר הלמידה הטכנולוגית מרכז ידע בין מוסדי

קהילה

החברים בקהילת מיט"ל הינם נציגי המוסדות להשכלה גבוהה, הם שותפים פעילים בעשייה של מיט"ל. העיסוק במשותף בעולם הטכנו-פדגוגי מעשיר את הלמידה במוסדות ומקדם משמעותית את שילוב הטכנולוגיה בהוראה האקדמית. קהילת מיט"ל הינה קהילה תומכת, חיה ונושמת, פעילה, יוזמת וחדשנית.

טכנולוגיות למידה

מיט"ל רואה עצמה כמובילה ומנתבת בתחום טכנולוגיות הלמידה ושמה דגש על איתור טכנולוגיות למידה חדשות וחשיפתן למוסדות החברים, גיבוש של הסכמי קונסורציום והטמעה ותמיכה של הכלים והפתרונות בפעילות המוסדות האקדמיים.