ספר מיט"ל – טכנולוגיות למידה בהשכלה הגבוהה בישראל,2022

הספר “טכנולוגיות למידה בהשכלה הגבוהה בישראל” שיצא לאור השנה בחסות מיט”ל מעניק הזדמנות לחוקרים, מרצים, קובעי מדיניות ומומחים בתחומם להציג  מחקרים, פיתוחים ויישומים מיטביים  שבמרכזם ניצב השימוש בטכנולוגיות למידה בהשכלה הגבוהה. 

הספר נכתב ונערך כחלק מפעילות מרכז המחקר והמידע של מיט”ל,  המרכז את מיטב המומחים והמומחיות במערכת ההשכלה הגבוהה, מתוך מטרה לקדם הוראה אקדמית טכנולוגית איכותית. 

הספר כולל את השערים הבאים:

  • היבטים חברתיים ותרבותיים
  • העולם הוא פתוח – העולם הפתוח ותרומתו לתהליכי הוראה ולמידה.
  • שילוב טכנולוגיה בהוראת תחומי דעת
  • מדיניות שילוב טכנולוגיות מידע ותקשורת בהשכלה הגבוהה ובהכשרת מורים