פעילות

מיט"ל פועלת לקידום טכנולוגיות הלמידה במערכת ההשכלה הגבוהה, מקדמת עשייה במגוון תחומים ומשתלבת בפעילות המוסדות להרחבת הידע המקצועי של חברי מיט"ל. מיט"ל מרכזת ומובילה מגוון פעילויות להרחבת הידע והמקצועיות בקרב חבריה  ומקיימת פעילות כדוגמת ימי עיון ומפגשים בנושאים חדשניים ורלוונטיים, סדנאות מקצועיות בתחומי הלמידה המתוקשבת, שלחנות עגולים, כנס מיט"ל השנתי – כנס ארצי ללמידה מתוקשבת, קרן המחקר של מיט"ל לעידוד חקר הלמידה הטכנולוגית, ועוד מגוון פעילויות לתמיכה בקהילה הרחבה.

מפגשים, ימי עיון וסדנאות

כגוף ידע בין מוסדי מקדישה מיט"ל חלק ניכר מפעילותה להרחבת הידע  במטרה להגביר את השימוש בטכנולוגיות למידה בקרב חברי הקהילה. לכן, מקיימת מיט"ל ימי עיון, מפגשים וסדנאות בעבור חברי הקהילה לאורך כל השנה. המפגשים עוסקים בנושאים מהותיים ועדכניים לעוסקים במלאכת הלמידה המתוקשבת וחלק ניכר מתכנית המפגשים וימי עיון נקבע בהתאם לצרכי המוסדות והדרישות העולות מהשטח ע"י חברי קהילת מיט"ל.  

כנס מיט"ל השנתי

כנס מיט"ל הינו אירוע ארצי, רב-משתתפים, הנערך אחת לשנה באחד המוסדות האקדמיים החברים במיט"ל, ומתמקד בתיאור ההישגים והאתגרים העומדים בפני העוסקים בלמידה מתוקשבת בחינוך הגבוה ובהתוויית כיווני התפתחות בארץ ובעולם. הכנס מהווה הזדמנות ייחודית למפגש מקצועי של כל המעורבים במעשה ההוראה והלמידה המתוקשבת בהשכלה הגבוהה ובכלל. 

פרוייקטים

מיט"ל מובילה ומשתתפת במגוון פרוייקטים, לאומיים ובין לאומיים במטרה להעמיק את שיתופי פעולה בינלאומיים בין גופים מובילים העוסקים בשילוב ובפיתוח טכנולוגיות בתוכניות לימוד. בנוסף, מיט"ל פועלת לאיתור פרוייקטים לאומיים המשלבים את חברי מיט"ל בפרויקטים אלו.

קרן המחקר

מיט"ל מפרסמת אחת לשנה קול קורא לקרן המחקר המעודדת ומממנת מחקר מחקר מקורי ואיכותי בתחום הלמידה המתוקשבת, עבור חוקרים ממוסדות אקדמיים החברים במיט"ל. מטרת הקרן הינה להעמיק באמצעות מחקר אמפירי את הידע הקיים בתחום שילוב טכנולוגיות למידה בתהליכי הוראה ולמידה במערכת ההשכלה הגבוהה.