סל טכנולוגיות

מיט"ל רואה עצמה כמובילה ומנתבת בתחום טכנולוגיות הלמידה בהשכלה הגבוהה ושמה דגש על איתור של טכנולוגיות למידה חדשות, חשיפתן למוסדות החברים, גיבוש הסכמי קונסורציום עבור המוסדות, הטמעה ותמיכה של אלו בפעילות המוסדות להשכלה גבוהה

מיט"ל מרכזת ב"סל טכנולוגיות" כלי למידה טכנולוגיים ושירותי תמיכה ואחסון. הכלים והשירותים ב"סל הטכנולוגיות" נבדקו ונמצאו עומדים בקריטריונים שגובשו ע"י צוות מומחים בתחום. סל הטכנולוגיות מוצע לשימוש המוסדות בעלויות קונסורציום מוזלות לחברי מיט"ל לכלים ו/או שירותים. 

סל הטכנולוגיות של מיט"ל מתעדכן באופן תדיר, לאורך כל השנה ושואף לתת מענה לצרכים המגוונים שעולים מהשטח בתנאי תחרות הוגנים. בסמוך לפתיחת כל סמסטר, מתקיים יום חשיפה ל"סל הטכנולוגיות" בו חברות חדשות שהצטרפו לסל, מציגות בפני הגורמים הרלוונטים במוסדות האקדמיים, את כליהם ו/או שירותיהם.

חברות המבקשות להצטרף לסל הטכנולוגיות של מיט"ל ולהציע את שרותן מוזמנות לפנות לצוות מיט"ל במטרה לבחון את ההתאמה לצורכי המוסדות.

כיצד חברות טכנולוגיות יכולות להצטרף לסל הטכנולוגיות של מיט"ל?

במידה ויש לחברתך כלי או שירות שיכול להיכלל בסל הטכנולוגיות שלנו, אנא שלח/י  לכתובת המייל: toolkit@iucc.ac.il
מסמך הכולל את הפרטים הבאים:

  1. מפרט טכני והתאמה לצורכי המוסדות
  2. אמנת שירות והתייחסות לאבטחת מידע
  3. עלויות מיוחדות למיט"ל

/view?usp=sharing