קורסים והסמכות

תכנית ההסמכות של מיט"ל מתקיימת במסגרת תכנית תמיכה תלת שנתית לעידוד המוסדות המתוקצבים ע"י ות"ת להקמה וביסוס של תשתיות לקידום ופיתוח אסטרטגי של למידה דיגיטלית.


אנו שמחים לפתוח את הרישום לשני מסלולי הכשרה מקוונים שמציעה מיט"ל עבור הסגל האקדמי והמקצועי במוסדות.


הקורסים יחלו בחודשים יוני / יולי 2021.

מהפודיום למקוון
הסמכה של טכנו-פדגוג