Questions? 123-123-1234

מוסדות חברים

אוניברסיטאות

הטכניון מכון טכנולוגי לישראל

שנת הצטרפות למיט"ל: 2007
אשת קשר: ד"ר אביגיל ברזילי

לוגו האוניברסיטה העברית
האוניברסיטה העברית בירושלים

שנת הצטרפות למיט"ל: 2011
איש קשר: פרופ' רועי שנהר


לוגו מכון ויצמן למדע
מכון וייצמן למדע

שנת הצטרפות למיט"ל: 2009
איש קשר: פרופ׳ רון בלונדר

לוגו אוניברסיטת תל אביב
אוניברסיטת תל-אביב

שנת הצטרפות למיט"ל: 2001
איש קשר: ד"ר טל טופר

לוגו אוניברסיטת בר אילן
אוניברסיטת בר-אילן

שנת הצטרפות למיט"ל: 2001
אשת קשר: גילה גוטנברג


לוגו אוניברסיטת חיפה
אוניברסיטת חיפה

שנת הצטרפות למיט"ל: 2001
איש קשר: שי שפילר

לוגו אוניברסיטת בן גוריון
אוניברסיטת בן-גוריון

שנת הצטרפות למיט"ל: 2001
איש קשר: שמואל גרובר

לוגו האוניברסיטה הפתוחה
האוניברסיטה הפתוחה

שנת הצטרפות למיט"ל: 2001
אשת קשר: עדנה טל

לוגו אוניברסיטת אריאל
אוניברסיטת אריאל

שנת הצטרפות למיט"ל: 2001
איש קשר: אלעד ינקוביץ


מכללות

לוגו מכון טכנולוגי חולון
מכון טכנולוגי חולון

שנת הצטרפות למיט"ל: 2001
איש קשר: גל שטיינהרט


לוגו שנקר
שנקר

שנת הצטרפות למיט"ל: 2001
איש קשר: מיקי אוליאל


לוגו המכללה האקדמית ספיר
המכללה האקדמית ספיר

שנת הצטרפות למיט"ל: 2001
אשת קשר: שלום דדון


לוגו אורט בראודה
מכללת בראודה להנדסה

שנת הצטרפות למיט"ל: 2001
אשת קשר: ד"ר אסנת ברגר


מרכז אקדמי רופין

שנת הצטרפות למיט"ל: 2020
איש קשר: ניצה טל


לוגו המכללה האקדמית אשקלון
מכללת אשקלון

שנת הצטרפות למיט"ל: 2012
איש קשר: שי כהן


מכללת אורנים

שנת הצטרפות למיט"ל: 2020
איש קשר: שרי רגב


לוגו מכללת רמת גן
מכללת רמת גן

שנת הצטרפות למיט"ל: 2017
איש קשר: פרופ' מוטי פרנק


לוגו מכללת לוינסקי לחינוך
מכללת לוינסקי לחינוך

שנת הצטרפות למיט"ל: 2013
איש קשר:


לוגו סמי שמעון
האקדמית להנדסה סמי שמעון

שנת הצטרפות למיט"ל: 2001
אשת קשר: פנינה ביתן


לוגו סמינר הקיבוצים
סמינר הקיבוצים

שנת הצטרפות למיט"ל: 2013
איש קשר: יואב וולף, ד"ר עינת גיל


הקריה האקדמית אונו

שנת הצטרפות למיט"ל: 2020
אשת קשר: שלומי מרדכי


המכללה האקדמית נתניה

שנת הצטרפות למיט"ל: 2013
איש קשר: אלפרד גנזיאן


המכללה האקדמית גליל מערבי

שנת הצטרפות למיט"ל: 2017
אשת קשר: דר' אפרת פיטרסה


בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

שנת הצטרפות למיט"ל: 2020
איש קשר: אלדד שלהבת


עזריאלי מכללה אקדמית להנדסה

שנת הצטרפות למיט"ל: 2020
איש קשר: טל שריג


המרכז האקדמי לב

שנת הצטרפות למיט"ל: 2013
איש קשר: ד"ר מנשה פיוטרוקובסקי


המכללה האקדמית הדסה

שנת הצטרפות למיט"ל: 2017
אשת קשר: אהרן חמילבסקי


מכללת כנרת

שנת הצטרפות למיט"ל: 2021
אשת קשר: שרון דויד