וידאו ומולטימדיה

הקבוצה מתמקדת בעולם הקלטת השיעורים ותכני לימוד אחרים, הנגשתם ושילובם בקורסים האקדמיים. כחלק מפעילותה, נחשפת הקבוצה  לפתרונות החדשים הקיימים בתחום המולטימדיה ושילובם בהוראה האקדמית. חשיבות רבה ניתנת לשיתופיות והלמידה הבין מוסדית, הכרת העשייה בקרב המוסדות החברים, הצגה וסיורים במתקני ההקלטה הקיימים בכל מוסד. הקובצה עוסקת בקביעת סטנדרטים לשילוב מולטימדיה והקלטות איכותיים ויעלים עבור הלומד העושה בהם שימוש.