טכנו-פדגוגיה

פעילותה של קבוצת העבודה פדגוגיה הינה החלפת דעות, שיתוף בידע וגיבוש עקרונות מנחים הנוגעים לתהליכים הפדגוגים של הלמידה המתוקשבת ושיתוף הסגל האקדמי בפעילות להוראה מתוקשבת. בנוסף, הקבוצה פועלת לקידום מחקר בתחומים הקשורים לטכנולוגיות למידה והערכת סביבות למידה מתוקשבות.