סביבות למידה

פעילות הקבוצה מתמקדת באיתור ובחינה של פלטפורמות למידה סינכרונית וא-סינכרונית לצורכי המוסדות, ומשמשת מרכז ידע לשימוש, הדרכה, הטמעה ופיתוח של הפעילות בתחום. בנוסף, מיט"ל מעמידה לרשות מוסדות החינוך באופן מרכזי שתי סביבות למידה OpenEDX ו- Moodle . הקבוצה פועלת לבחינת קבוצות למידה נוספות בנוסף לאלה הקיימות, ולהתעדכנות שוטפת בנעשה בארץ ובעולם בתחום זה.