היערכות מוודל לקראת שנה”ל תשע”ז

המפגש עסק בהיערכות במוודל לקראת שנת הלימודים הקרבה. כמו כן, הוצגו חידושים בגרסאות המערכת המתקדמות:

שעות

נושא

מגיש

09:00-09:30

התכנסות

 

09:30-09:40

דברי פתיחה

אלי שמואלי

מיט”ל

09:40-10:10

רכיב הערכת עמיתים ב-Moodle

 

סיגל מורד

מכללת בית ברל

10:10-10:25

סימולציות והתנסות אישית בסביבת Moodle

 

שלומי ונטורה

אוניברסיטת תל אביב

10:25-11:00

ערכת עיצוב אלגנס

וידאו אינטראקטיבי

שהם, האוניברסיטה הפתוחה

11:00-12:30

·         על החזון של Moodle  עפ”י מרטין דוגיאמאס

·         חידושים ב- Moodle  בגרסאות 2.8-3.1, הסברים והדגמות

ידידיה קליין,
OpenApp

12:30-13:15

הפסקת צהריים

 

13:15-14:45

·         תבניות תצורת קורס חדשות

·         כלים לניווט ואיחזור מידע בקורס

·         מנגנון הדרכה מקוון – תרחישי הדרכה פדגוגיים

·         שילוב וידאו (וגם וידאו אינטראקטיבי) בקורס

·         למידה בעזרת ניידים (Mobile) בכיתה

נדב קבלרצ’יק

14:45-15:30

דיון פתוח

·         אתגרים טכנולוגיים בפיתוח Moodle

·         גיבוש תוכנית פיתוח משותפת למוסדות

אלי שמואלי