היערכות מוודל לקראת שנה”ל תשע”ח

המפגש עסק בהיערכות במוודל לקראת שנת הלימודים הקרבה. כמו כן, הוצגו חידושים בגרסאות המערכת המתקדמות:

– התכנסות

–  סקירת החידושים בגרסאות מוודל האחרונות/ ידידיה קליין מחברת OpenApp.

–  דגשים למעבר שנה בתשתיות המוודל/ נדב קבלרצ’יק

–  ערכות עיצוב והתאמתן לצורכי המוסדות/ נדב קבלרצ’יק

–  נגישות תכנים (כיצד להעלות תכנים בצורה נגישה)/ נדב קבלרצ’יק

– סיכום ודיון בנושאים שעלו בקול קורא לפיתוחים, וגיבוש תוכנית שתיושם במסגרת מיט”ל/ אלי שמואלי, מנהל מיט”ל