יום עיון – זכויות יוצרים ופרטיות

החלק הראשון של יום העיון מיועד למנהלי מערכות מידע ובעלי תפקידים אשר אמונים על ניהול זכויות יוצרים של מוצרים טכנולוגים ותוכן אשר מופק במוסדות.

החלק השני מיועד לסגל ההוראה ונציגי מרכזי התקשוב אשר אמונים על ניהול זכויות יוצרים של תוכן אשר מופק במוסדות.

במהלך המפגש נכיר נהלים, כלים ופתרונות אשר יכולים לסייע בניהול והקפדה על זכויות יוצרים של מוצרים ותכנים אשר מופקים במוסד. כמו-כן, יוצגו פתרונות וכלים נבחרים כדוגמאות לניסיונם של המוסדות בתחום.

 תכנית המפגש:

שעות

נושא

מגיש

09:00-09:30

התכנסות

 

09:30-09:45

דברי פתיחה

אלי שמואלי- מיט"ל

9:45-11:30

יתרונות השימוש בקוד פתוח באקדמיה  נדב קבלרציק  – מיט"ל

11:30-11:45

נושאים – זכויות יוצרים של קוד  

12:30-13:00

הפסקת צהריים

13:00-14:00

נושאים – זכויות יוצרים של תוכן פתוח

 

14:00-14:45

נושאים – אבטחה/פרטיות  

14:45-15:00

סיכום

 

 

רישום ליום העיון