כלים דיגיטליים להוראת המדעים

יום העיון מיועד לאנשי הסגל האקדמי בפקולטות למדעים מדויקים/מדעי החיים ולנציגי מרכזי התקשוב במוסדות.

המפגש יתמקד במספר דוגמאות של מערכות דיגיטליות לתרגול במתמטיקה, אשר ניתן לשלב במערכת Moodle וגם להפעיל באופן עצמאי. המערכות יכולות להתאים לקורסי מבואות בתחום המדעים המדויקים ומדעי החיים – מתמטיקה (אלגברה, חדו"א), כימיה, פיזיקה.

בסיום ההדגמות, תוצג תכנית לפיתוח מאגר שאלות בין מוסדי אשר יהיה זמין ומשותף בין המוסדות החברים במיט"ל.

כמו כן, יוצג שרת מרכזי אשר מיועד להתנסות בטכנולוגיות חדשות עבור המוסדות אשר מעוניינים לשלב כלים מתמטים מגוונים במערכות ההוראה הדיגיטליות שלהם, וגם האפשרות לאירוח של קורסים עבור מוסדות המעוניינים לבחון את הטכנולוגיה בשלבים ראשונים.

תוכנית

שעה נושא
09:00 – 09:30 התכנסות
09:30 – 09:45 דברי פתיחה: מנהל מיט"ל אלי שמואלי
09:45 – 10:45

ד"ר נתן ולך (מהפקולטה למתמטיקה בטכניון) יציג את מערכת WebWork 

הקליקו לצפיה בהקלטה

להתנסות במערכת WEBWORK כאורחים: 

https://webwork.technion.ac.il/webwork2/hebrew_demo

10:45 – 11:00  דיון אודות שיתוף פעולה בין מוסדי בכל הנוגע לשימוש מרכזי במערכת WW ותרגילים אשר נוצרו באופן ציבורי משותף.
11:00 – 11:10  הפסקה קצרה
11:15 – 12:15

פרופ’ יאיר גלסנר (מהפקולטה למתמטיקה באוניברסיטת בן גוריון) יציג את מערכת Stack 

הקליקו לצפיה בהקלטה

להתנסות במערכת STACK, אנא הרשמו למערכת ה Moodle של מיט"ל

https://moodle.iucc.ac.il/sandbox/course/view.php?id=3

ופנו אלינו לקבלת הרשאות מורה/סטודנט מתאימות, להתנסות בתרגולים המגוונים.

12:15 – 12:30 דיון אודות שיתוף פעולה בין מוסדי בכל הנוגע לשימוש מרכזי במערכת STACK ותרגילים אשר נוצרו באופן ציבורי משותף.
12:30 – 13:00 הפסקת צהריים
13:00 – 13:30

מיכל אבני (מחברת Symbolab) תציג את מערכת התרגול ומערכת השיעורים Classroom המאפשרת למרצה הקצאת תרגול לקבוצת תלמידים.

הקליקו לצפיה בהקלטה

13:30 – 14:00 דיון פתוח – תכנית לפיתוח מאגר שאלות בין מוסדי אשר יהיה זמין ומשותף בין המוסדות.

 

תמונות

מערכת WebWork מערכת Stack

WebWork

Moodle STACK question

 

הרשמה