מאגר תוכן ומאגר מושגים בקורס מקוון

כחלק מרצף הסדנאות היישומיות בנושא כלים טכנולוגיים המאפשרים אינטראקציות לימודיות בסביבה המקוונת, התקיים מפגש שעסק בנושא – מאגר תוכן ומאגר מושגים בקורס מקוון. 
המפגשים מיועדים לרכזי תקשוב ולצוות הפדגוגי העוסק בהטמעה של כלים טכנולוגיים בקמפוסים.

סדר היום:

9:00 – 9:30

התכנסות

9:30 – 11:00

פתיחה והיכרות עם תוכנית הסדנאות

מאגר תוכן בקורס

מכירים לעומק את בסיס הנתונים

·         שימושים פדגוגיים של בסיס נתונים בקורס

·         תבניות מוכנות והשימוש בהן

·         הטמעת תבנית באתר

           ה- Moodle של הקמפוס

11:15 – 12:30

·         יצירת תבנית של בסיס נתונים

 

·         שיתוף בסיס נתונים בין הקמפוסים

12:30 – 13:15

הפסקה

13:15 – 14:45

מאגר מושגים לשימוש בקורס

מכירים לעומק את אגרון המונחים

·         שימושים פדגוגיים של אגרון מונחים

·         אגרון ושילובו עם כלים נוספים בקורס

14:45 – 15:15

דיון וחשיבה משותפת