חדשות וחידושים במערכת מוודל

יום העיון הוקדש כולו להצגת החידושים בגרסאות מוודל המתקדמות.