נגישות אתרי למידה

יום העיון עסק בדרישות ההנגשה וההתאמות הנדרשות מהתקנות החדשות למוסדות ההשכלה הגבוהה בישראל, ובמהלכו הוצגו כלים טכנולוגיים ומקרה בוחן מהמוסדות המאשרים להציע הנגשה של חומרי הלמידה ואתרי הלמידה המתוקשבת במוסדות.

פתחנו בסקירה אודות פעילות מיט”ל והצגת תוכנית העבודה העדכנית לשנת הפעילות הקרובה, והצגה של סל הטכנולוגיות העדכני של ותוכנית ההדרכות השנתית של מיט”ל. לאחר מכן, עו”ד מיכל שיק הר-טוב, מעמותת נגישות ישראל, הציגה חידודים והבהרות בנוגע לחובת הנגשת אתרי אינטרנט.

בחלקו השני של היום, הוצגו כלים ופתרונות בתחום ההנגשה ברשת:

  • User1st (כלי להנגשת אתרים), הוצג ע”י עמיחי מירון
  • uPDF (כלי להנגשת מסמכים) הוצ”ג ע”י גבי מזרחי
  • Vocasee (מערכת תמלול אוטומטי) הוצג ע”י יגאל ניר
  • מגדל אור (שירותי יעוץ ותמיכה טכנולוגית להנגשה דיגיטאלית) הוצג ע”י גבי כהן.

חלקו השלישי של היום הוקדש ללמידה מניסיונם של מוסדות בקהילה:

בת-שבע אנגלברג-בר, מהאוניברסיטה הפתוחה, הציגה את פעילותם הענפה בתחום.

שמעון נגר, מהאוניברסיטה הפתוחה, שהציג כיצד יישמו במוסד הנגשת חלון מודאלי.

בחלקו האחרון של היום, הציג נדב קבלרציק (מיט”ל), שיטות ועקרונות ליצירת תכנים נגישים ב Moodle:

  • סקירה של תכולת הכלים הזמינים בקורס “נגישות במערכת מוודל” המצוי באתר המוודל של מיט”ל.
  • דגשים לשימוש מושכל ונגיש ברכיבי העורך המובנה ATTO של מערכת מוודל.
  • סקירת תוספים המסייעים להגברת אפשרויות הנגישות במערכת.

כמובטח, כל החומרים שהוצגו זמינים לשימושכם בקישור.

בברכת המשך עשייה פורייה ומונגשת,

צוות מיט”ל