הערכת עמיתים בסביבת הלמידה

הצגה והתנסות של רכיב הערכת עמיתים בסביבת הלמידה. הכלי מציע ערך מוסף פדגוגי, מאפשר פיתוח של חשיבה ביקורתית ומעודד רפלקציה בין הסטודנטים, מבלי להטיל עומס נוסף על המרצה.

בחלקו הראשון של המפגש תציג זהבה אפל את רכיב הערכת עמיתים, כיצד ניתן ליישמו, מה הם היתרונות הפדגוגים של הכלי וכיצד כלי זה עשוי לתרום לתהליך הלמידה בכיתה.

בחלק השני של המפגש נקיים דיון וחשיבה משותפת כיצד ניתן לשפר את הכלי ולהתאימו לצורכי המוסדות כך שיאפשר יישום יעיל במוסדות.

בהמשך לדיון מיט”ל יבחן פיתוח משותף לשיפור הכלי כך שיתן מענה לצרכי המוסדות על בסיס הנושאים שיעלו במפגש/סדנה.