שימוש ב-WOOCLAP ליצירת אינטראקציות בכיתה

WOOCLAP הינו כלי למידה שיתופי המאפשר אינטראקציה בין הסטודנטים למרצה ובין הסטודנטים לבין עצמם, מגביר את המעורבות בין הלומדים ומאפשר שיתוף של הסטודנטים בתהליכי הלמידה. כל זאת, באמצעות סוגי הפעלות שונים: סקר, ענן מילים, שאלות פתוחות, שאלות דירוג, התאמה, מיון, השלמת החסר, מפת חשיבה ועוד. הכלי מצוי בסל הטכנולוגיות של מיט"ל.

במהלך יום העיון, תחשפו לפונקציות שונות של הכלי וכן למקרי בוחן שונים של שימושים בכלי, אותם יציגו:

  • ד"ר יעל לין אחראית פדגוגיה דיגיטלית, אונ' בן גוריון
  • ד"ר  יבגני בר לב, אונ' בן גוריון (המחלקה לפיסיקה)
  • ד"ר משה שוורץ, אונ' בן גוריון והמכללה למנהל (עמית הוראה במחלקה לתקשורת באוניברסיטת בן גוריון בנגב ומרצה מן החוץ בבית הספר לתקשורת במסלול האקדמי המכללה למינהל.)
 
הקלטת המפגש: